Tasty and fresh!

Specialized cake shop and cafe

see dishes

Tasty and fresh!

Specialized cake shop and cafe

see dishes
1

Cakes with a piece

2

Cakes to order

3

Pies

4

Croissants

5

Macaroons

Menu

Biscuit Desert Bar

700AMD
420AMD
700AMD
350AMD
250AMD
600AMD

Our branded dishes

The portion of happiness

Why Choose Us

Unique taste in every dish

Հայտնի է, որ ընթերցողը, կարդալով հասկանալի տեքստ, չի կարողանա կենտրոնանալ տեքստի ձևավորման վրա: Lorem Ipsum օգտագործելը բացատրվում է նրանով, որ այն բաշխում է բառերը քիչ թե շատ իրականի նման։

Հակառակ ընդհանուր պատկերացմանը` Lorem Ipsum-ը այդքան էլ պատահական հավաքված տեքստ չէ:

TABLE RESERVATION

  • 043 71 00 17 091 71 00 17
  • 6/1 N. Adonts Str., Yeraz Residential Community
Contact Us

OPENING HOURS

  • Monday 09:00 - 00:00
  • Tuesday 09:00 - 00:00
  • Wednesday 09:00 - 00:00
  • Thursday 09:00 - 00:00
  • Friday 09:00 - 00:00
  • Saturday 09:00 - 00:00
  • Sunday 09:00 - 00:00

OFFERS

Blog

Latest News

Blog title

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Read More

Blog title

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Read More

Blog title

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Read More